הערבים בישראל: השפעות הקמת מדינה פלסטינית על זהותם ושאיפותיהם להגשמת מאווייהם הלאומיים

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيف25 שנה לתהליך אוסלו
الصفحات237-254
عدد الصفحات18
حالة النشرنُشِر - 2019

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Arab-Israeli conflict -- 21st century
  • Palestinian Arabs -- Ethnic identity
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Attitudes
  • Palestinian Arabs -- Legal status, laws, etc -- Israel

قم بذكر هذا