העצמה במשפט

מימי איזנשטט (!!Editor), גיא מונדלק (!!Editor)

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

בחלקו הראשון של המאמר מדגימים המחברים את מגוון המשמעויות המיוחסות במחקר המשפטי למושג ההעצמה. מתוך מגוון זה הם מדגישים את אותן משמעויות אשר מעניקות למושג ערך ייחודי ומוסף, ובייחוד הם מבקשים להדגיש את חשיבותה של ההעצמה כתהליך נמשך. בחלקו השני של המאמר בוחנים המחברים את דרכי ההעצמה, את המושאים של ההעצמה, את סוכניה ואת האסטרטגיות השונות להעצמה. לסיכום מובאת בחינה ביקורתית של הקונפליקטים הנובעים ממושג ההעצמה.
العنوان المترجم للمساهمةEmpowerment on Trial
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהעצמה במשפט (קובץ)
مكان النشرשריגים
ناشرנבו
الصفحات9-53
عدد الصفحات45
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع) 9789654420518
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا