"העולם גדול ורחב ואני חלק ממנו"

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

פרופ' אבריאל בר־לבב, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באו"פ, מספר על ההתכתבות הנדירה והחושפנית בין רעייתו המנוחה ליאורה לבין המטפל שלה, שהפכה לספר, ובוחר מתוכה כמה מכתבים עבור אסכולה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)39-43
عدد الصفحات5
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت3
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا