הספרות כמעבדה מוסרית: קריאה במבחר יצירות בפרוזה העברית של המאה העשרים

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “הספרות כמעבדה מוסרית: קריאה במבחר יצירות בפרוזה העברית של המאה העשרים'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.