הסוציולוגיה של חקר צבא, צבאיות ומלחמה בישראל: מרכזיות מקומית ושוליות עולמית

זאב רוזנהק, דניאל ממן, איל בן-ארי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفבשם הביטחון
الصفحات185-214
عدد الصفحات30
حالة النشرنُشِر - 2003

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Defenses
  • Israel -- History, Military
  • National security -- Israel
  • ישראל -- צה"ל

قم بذكر هذا