"הנרטיב הכיתתי", "נרטיב ההצלה" וההיסטוריה של נשים בעיראק

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאז כניסת כוחות הקואליציה לעיראק בשנת 2003 אימצו רבים בתקשורת, בפוליטיקה ואף במחקר האקדמי את "הנרטיב הכיתתי" להסברת גורלה העגום של המדינה המתפוררת. במאמר זה בוחנת נוגה אפרתי את הנרטיב מהזווית המגדרית וטוענת כי הוא נסמך באופן הדוק על "נרטיב הצלת הנשים העיראקיות" המסרב לגווע. התבוננות ביקורתית בהיסטוריה של נשים בעיראק ובמאבקן לקבלת זכויות מפריכה כמה מהנחות היסוד של ההסבר הכיתתי. ייצוגה של עיראק כמדינה "שסועה" והגדרת נשותיה כמושא להצלה נוטים להתעלם מהמעורבות הזרה בעיראק ומהשפעותיה הרבות.
العنوان المترجم للمساهمةThe 'Sectarian Narrative', The 'Salvation Narrative', and the History of Women in Iraq
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)78-89
عدد الصفحات12
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت136
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “"הנרטיב הכיתתי", "נרטיב ההצלה" וההיסטוריה של נשים בעיראק'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا