הנצחה, עבר שימושי והיסטוריוגרפיה ייצוג דמותו של משה מנדלסון בזיכרון ההיסטורי של יהודי גרמניה

Guy Miron (آخر)

نتاج البحث: نتاج بحثي غير نصينتاج رقمي مرئي

اللغة الأصليةالعبريّة
وسائط النتاجعلى الشبكة
حالة النشرنُشِر - 8 يونيو 2023

قم بذكر هذا