הנפש היא התוכנה של המוח

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

"מכונת טיורינג" - פרי מוחו הקודח של אלן טיורינג, אבי המחשב - סיפקה לפילוסופים כיוון מחשבה חדש בשאלות המעסיקות אותם מזה אלפי שנים: מהי נפש וכיצד בדיוק היא פועלת. פרופ' אמיר הורוביץ, איש האו"פ, הרצה על כך ב"ליל המדענים", שעמד השנה בסימן 100 שנים להולדתו של טיורינג. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)9-13
عدد الصفحات5
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت57
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا