המשיחיות בתימן: ביטוי מיוחד לאידיאולוגיה עתיקה

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

תגובה לביקורת של יהודה נינו, פעמים 73 (תשנ"ח) עמ' 153-160 לספר משיחיות ומשיחים-יהודי תימן במאה הי"ט תגובתו של סימון ישראלי ב"פעמים" 84: 132-133, תש"ס
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)153-164
عدد الصفحات12
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت75
حالة النشرنُشِر - 1998

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا