המשבר של הקפיטליזם הפיננסי

זאב רוזנהק, מיכאל שלו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)44-47
عدد الصفحات4
دوريةנטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול המשאב האנושי
مستوى الصوت220
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا