המפנה האימפריאלי ועידן האפשרויות: מבט על ההיסטוריוגרפיה החדשה: [מתוך המדור: עיונים בהיסטוריה]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר דן במגמה חדשה בחקר היהדות הספרדית, הבוחנת מחדש את התמורות ההיסטוריות שעברה הזהות היהודית הספרדית על רקע המעבר מחיים באימפריה רב-לאומית לתקופה של סדר לאומי. מחבר המאמר בוחן מגמה זו באופן השוואתי כשהוא מציב זה לצד זה את חקר יהודי האימפריה העות'מאנית לצד חקר יהודי האימפריה הרוסית וחקר יהודי האימפריה האוסטרו-הונגרית. בשלושת המקרים ניכרת השפעתו של 'המפנה אימפריאלי' בתשומת הלב המחקרית הניתנת ל'תמונת העתיד' שאיפיינה את שלוש האימפריות בעשורים שקדמו למלחמת העולם הראשונה טרם קריסתן, ולבדיקת 'הדרכים שלא נבחרו' על ידי היהודים בשלוש האימפריות. ההיסטוריוגרפיה החדשה מתעכבת דווקא על תהליכי הסתגלות, טרנספורמציה ותמורה כפי שהשתקפו בעיניים הסובייקטיביות של בני הזמן, תהליכים שטמנו בחובם מגוון כיווני עתיד אפשריים. המאמר סוקר מספר מחקרים מן העשור האחרון המתמקדים בדפוסי ההשתלבות של היהודים בסביבתם, ומשקפים מתוך כך את 'תמונת העתיד' שהיתה להם בתקופה זו, הנתפסת כ'עידן האפשרויות'. המאמר מתייחס גם לרעיונות הלאומיות היהודית בהקשר לסוגיות הנידונות. לטענת מחבר המאמר, נראה שההבחנה הבינרית בין האימפריות לתנועות הלאומיות, שהמפנה האימפריאלי בא לערער עליה, עלולה להוביל לחלוקה חדה מידי בין עידן האימפריות לעידן מדינות הלאום שירשו אותן.
العنوان المترجم للمساهمةThe Imperial Turn and the Age of Possibilities: Reflecting on the New Historiography
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)549-572
عدد الصفحات24
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت87
رقم الإصدار4
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا