המירוץ לתחתית - מודלים עסקיים של השכלה גבוהה בחינם

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציג לקוראים כלים לניתוח ביקורתי של הטענות על כך שחידושים דוגמת קורסי המוק ישבשו את המודל העסקי של סקטור ההשכלה הגבוהה. המאמר מציג את מושג המודל העסקי, מנתח את המודל העסקי של קורסי מוק חינמיים באוניברסיטאות מסורתיות ומשווה בינו לבין המודל העסקי של קורסים מקוונים בתשלום באוניברסיטאות שמתמחות בלמידה מקוונת מרחוק. ניתוח המודל העסקי של סקטור ההשכלה הגבוהה מראה שקורסי מוק אינם הפתרון לתחלואי מערכת ההשכלה הגבוהה, אך הם יכולים לשמש מראה המשקפת את הפער בין הציפיות של המשק והחברה מבוגרי המערכת, לבין מיומנויותיהם בפועל. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)15-19
عدد الصفحات5
دوريةהוראה באקדמיה
مستوى الصوت4
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا