המילכוד הכפול של יהודי פולין, 1933-1939

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

Relates to the rise of antisemitism in Poland during the 1930s on the one hand, and the closing of the doors to Palestine by the British on the other. Compares the emigration of Polish Jews to Eretz Israel during this period with the emigration of the German Jews.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)289-296
عدد الصفحات8
دوريةדברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
مستوى الصوت11
رقم الإصدارב' 2
حالة النشرنُشِر - 1993

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا