המחאה שלא הייתה: על מחאת נטל הגיוס

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מזה יותר מעשור מתפתחת בישראל מחאה כנגד אי השוויון בנשיאה בנטל השירות הצבאי, בעיקר באשר לפטירתם משירות החובה של חרדים. ראויה לבירור האסטרטגיה של המוחים, המתמקדת במאבק סמלי ולא רק בשינוי מדיניות, ובחברה האזרחית ולא רק במדינה. אחת האפשרויות להתמודדות עם שאלה זו היא באמצעות כלים תיאורטיים של חקר תנועות חברתיות חדשות ובאמצעות התמה התיאורטית של קול/ יציאה/ נאמנות, שאותה הציע אלברט הירשמן. הטענה היא כי גבולות המחאה עוצבו במסגרת המגבלות המבניות של משטר הגיוס הבררני ושילובן עם שיח רפובליקני נחלש. גבולות אלה הביאו להפנמת חולשתה של המדינה לאכוף גיוס ולתגמל את המשרתים, ולכן הטו את המחאה למאמץ להפיק מחדש תגמולים סמליים עבור המשרתים בצבא ולא רק לשינוי מדיניות הגיוס, ולמיקוד המאבק בחברה האזרחית ולא רק במדינה. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةThe Protest that Never Was: The Protest against the Unequal Military Burden
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)55-76
عدد الصفحات22
دوريةהמרחב הציבורי
مستوى الصوت8
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Draft -- Israel
  • Political participation -- Israel
  • Recruiting and enlistment -- Religious aspects -- Judaism
  • Social problems -- Israel
  • Ultra-Orthodox Jews -- Israel -- Public opinion

قم بذكر هذا