המחאה שאחרי המחאה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

"קרנבל" מחאת 2011 ה"לא-פוליטית" התחלף במיני קרנבל של הפגנות שבועיות סמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה. בתווך התפתח מרחב אקטיביסטי הכולל פעולות מחאה רבות שמחפשות את הסיפור הפוליטי שלהן. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-6
عدد الصفحات3
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا