המוות, המצפן והוורד: בין לואיס בורחס לאומברטו אקו - הבדלים ונקודות מפגש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)48-51
عدد الصفحات4
دوريةמאזנים
مستوى الصوتס"א
رقم الإصدار3-4
حالة النشرنُشِر - 1987

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا