הלשון הציורית בפיוט הקדם-קלאסי: בין מקראיות למקוריות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מעיין באופנים השונים שבהם שילבו פייטנים בתקופה הקדם-קלאסית את הלשון הציורית בשיריהם, ובייחוד בשימוש המושכל והיצירתי שעשו בלשון הציורית שבמקרא. אפשר להבחין בכמה סוגים של הזדקקות למודלים המקראיים: משיבוץ פסוק כלשונו או בשינויים לשוניים קלים, דרך איחוי פסוקים מטפוריים לכלל ביטוי מטפורי חדש בפיוט, ועד פיתוח רחב של מטפורה או דימוי שיסודם במקרא. כן מתייחס המאמר למקרים (מעטים) שבהם אפשר למצוא פיתוחים ציוריים שאינם מתבססים על הלשון הציורית שבמקרא, וכן למקרים שבהם הפיתוח הציורי שבפיוט מבוסס על לשון ציורית מאותם חלקים בספרות חז"ל המקדימים בבירור את זמן חיבור הפיוטים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-22
عدد الصفحات22
دوريةמחקרי ירושלים בספרות עברית
مستوى الصوتכד
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Bible -- Influence
  • Hebrew language, Medieval
  • Piyyutim

قم بذكر هذا