הלכה למעשה: חילונו של המרחב הציבורי בישראל: [מאמר ביקורת]

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

הספר נוגע בשאלה מרכזית ביותר בשיח הציבורי בישראל בשנים האחרונות - מה מקומה ומה תפקידה של הדת בעת הזאת בישראל, או על דרך ההיפוך, עד כמה ישראל של היום היא מדינה חילונית, או שמא, כפי שטוענים חוקרים אחרים, חל בה תהליך עומק של הדתה, שהוא רצוי או מבעית, תלוי בעמדת המתבונן בשאלת היחס הנכון בין מדינה לבין דת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)329-332
عدد الصفحات4
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوت52
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا