הלגיטימציה לאלימות: הלגיטימציה החוץ־-צבאית מול הלגיטימציה הפנים־-צבאית

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מאמרו של יגיל לוי נפתח בהמשגת הלגיטימציה הפוליטית להפעלת אלימות כמערכת מובנית־-חברתית של נורמות, סמלים, ערכים ואמונות המוחזקת על ידי קהילת האזרחים, אשר מקבלת את השימוש הרשמי של המדינה באלימות צבאית (או את איום השימוש בה) כנגד אויב חיצוני כהעדפה אסטרטגית נורמלית, נרחבת ומתמשכת. על בסיס המשגה זו מבחין לוי בין מערכת הלגיטימציה הפוליטית, החוץ־-צבאית, ובין זו הפנים־-צבאית, האמורה לכאורה לפרש וליישם את זו החוץ־-צבאית. אך לוי ממפה שורת פערים בין שתי מערכות הלגיטימציה. לדוגמה, פער הנובע מאופייה הייחודי של התרבות הצבאית, או ממרחבי הפרשנות והאלתור של הדרג הצבאי המקומי, מהרכבו של הצבא ומהתפתחותה של התנגדות למשימה הצבאית בקרב החיילים עצמם ועוד. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةLegitimacy of Violence: Extra-Military Legitimacy versus Intra-Military Legitimacy
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفחמושים בלגיטימציה
المحررونעפרה בן ישי, יגיל לוי
مكان النشرחיפה
ناشرפרדס
الصفحات23-45
عدد الصفحات24
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9781618389534
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا