הכיתה המשולבת: עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המחקר התמקד בבחינת עמדות של מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה, הלומדים בכיתות משולבות בחטיבות הביניים. שבעים מורי חטיבת ביניים, המלמדים בכיתות רגילות, השתתפו בתכנית שנתית להסבה להוראה בכיתות משלבות, ולקחו חלק במחקר זה. מניתוח הממצאים עולה, שהמורים תגמלו יותר והענישו פחות תלמידים אשר משקיעים מאמץ רב בלימודיהם, ללא תלות באבחון לקות למידה. כמו כן, המורים דיווחו על תגובה כעוסה גבוהה יותר כלפי חוסר השקעה מצד תלמידים שאינם לקויי למידה, ותחושת רחמים גבוהה יותר כלפי תלמידים לקויי למידה, בהשוואה לתלמידים ללא לקות. במאמר יידונו השפעות אפשריות של התייחסויות אלה על מערכת החינוך
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)152-165
عدد الصفحات14
دوريةדפים: כתב-עת לעיון ולמחקר בחינוך
مستوى الصوت38
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Special education -- Israel

قم بذكر هذا