היסטוריה, מדע ותודעה חברתית בדיון הציבור היהודי-גרמני בשנים הראשונות למשטר הנאצי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה בוחן את הדיון הציבורי על פניו השונים של השימוש בהיסטוריה, כפי שהתנהל בפרק האחרון של השיח הציבורי היהודי בגרמניה - בשנותיו הראשונות של המשטר הנאצי. המאמר מנסה לבחון את המתח בין ראיית ההיסטוריה כמדע חסר פניות לניסיון המודע להשתמש בה ככלי במאבקים הקיומיים שניהלו אז יהודי גרמניה. המאמר גם מנסה לבחון את הדרך שבה ראו המשתתפים בשיח הציבורי היהודי בן הזמן את המפעל של קודמיהם, חלוצי מדעי היהדות בגרמניה, וכיצד הם הציגו את היחס בין עיסוקם שלהם בהיסטוריה למסורת שעיצבו קודמיהם בני המאה התשע-עשרה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)231-252
عدد الصفحات22
دوريةתעודה
مستوى الصوتכ
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا