היסטוריה יהודית? [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

הסופר התמודד בשנים האחרונות עם שאלות יסוד הנוגעות למצב ההיסטוריוגרפיה היהודית במפנה המאה העשרים ואחת, בראש ובראשונה מול אתגרי הפוסט מודרניזם. לכל אורך הספר ניכר הניסיון לאזן בין הפרספקטיבה הפנימית של ההיסטוריון היהודי המודרני לבין ההתייחסות הפתוחה לאתגרי העידן הפוסט מודרני. Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)280-285
عدد الصفحات6
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت77
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا