היסטוריה חברתית וחינוך קדם-מקצועי בישראל

Gal Levy, Saporta Ishak

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “היסטוריה חברתית וחינוך קדם-מקצועי בישראל'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agriculture & Biology