היחס אל ה'אחר' בתרבות הפוליטית של המושבה: מקרה ראשון לציון

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר חושף את מערכת היחסים הפרובלמטית שבין הנהגת ציבור עולי תימן במושבות לבין ההנהגה של האיכרים והוותיקים, אנשי העלייה הראשונה. עראקי קלורמן בודקת חומרים אלה בכלים תיאורטיים פוסט-קולוניאליסטים, כשהיא עוקבת אחר התפתחותה של התרבות הפוליטית הבין-עדתית במושבה ראשון לציון, כפי שהתגבשה והתנהלה שם בשנות העשרה והעשרים. למותר לציין כי שדה ההתגוששות בראשון לציון משמש כאן כמקרה בוחן, ויש בו כדי לייצג מערכות יחסים דומות שהתנהלו גם במושבות אחרות.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفלשוחח תרבות עם העלייה הראשונה
المحررونיפה ברלוביץ, יוסף לנג
مكان النشرתל אביב
ناشرהקיבוץ המאוחד
الصفحات157-175
عدد الصفحات19
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا