היהודי היפה: [מאמר ביקורת]

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)179-182
عدد الصفحات4
دوريةהמזרח החדש
مستوى الصوت57
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا