היד הנעלמה, הזרוע הנטויה והכיס העמוק: סקירת הסדרי מימון לשיקום קרקעות מזוהמות במדינות שונות

Orr Karassin

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-34
دوريةאקולוגיה וסביבה
مستوى الصوت2
رقم الإصدار4
حالة النشرنُشِر - 2011

قم بذكر هذا