החסידות ברוסיה הצארית: היבטים היסטוריים וחברתיים

דוד אסף, גד שגיב

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המאמר פותח בסקירה של החסידויות שפעלו באזורים השונים של רוסיה ובתיאור דפוסי פעילותן, שלא השתנו בהרבה עקב חילופי השלטון. לאחר מכן נדון ביחסי הגומלין שבין האימפריה הצארית לבין החסידויות ברוסיה, ובדרך שהשפעת המדינה על התפתחותן של אותן חסידויות באה לידי ביטוי. בציר המרחב יוגבל דיוננו לאותם שטחים שהיו חלק מתחום המושב הרוסי, ובהתאם למועד סיפוחם לרוסיה. בציר הזמן יוקדש עיקר הדיון לתקופה הצארית, אך נידרש בקצרה גם לשנות המעבר שבין נפילת משטר זה ובין התייצבות המשטר הקומוניסטי. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفתולדות יהודי רוסיה
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 1772-1917
المحررون איליה לוריא
مكان النشرירושלים
ناشرמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
الصفحات75-112
عدد الصفحات38
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789652272942
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Hasidism -- Russia -- History

قم بذكر هذا