החילון בקרב יהודי ארצות האסלאם

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

במאמר זה אני מבקש להציע סקירה ראשונית של תופעות החילון בקרב היהודים בחלק מארצות האסלאם. התנאים המדיניים, התרבותיים והדתיים שבהם חי הציבור היהודי בארצות האסלאם בעת החדשה היו שונים מאלו של היהודים בארצות הנוצריות, והקשרים בין הקהילות באירופה וביבשות אחרות לא תמיד היו סדירים ויציבים. משום כך, גם החיים הדתיים וגם תהליכי החילון של היהודים בארצות האסלאם היו שונים מאלו שבמערב. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفחילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים (קובץ בעריכת יוכי פישר-ינון)
مكان النشرירושלים
ناشرמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
الصفحات170-196
عدد الصفحات27
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650205140
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا