החברה הערבית בישראל. כרך ג, מפלגות ובחירות, מנהיגות, תקשורת: יחידה 2 - המנדט הבריטי: שנים של אי-ודאות

Mustafa Kabha, בנימין נויברגר (محرر)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “החברה הערבית בישראל. כרך ג, מפלגות ובחירות, מנהיגות, תקשורת: יחידה 2 - המנדט הבריטי: שנים של אי-ודאות'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences