החברה האזרחית הערבית בישראל: אליטות חדשות, הון חברתי ותודעה אופוזיציונית: [מאמר ביקורת]

גל לוי, מחמד מסאלחה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

ספרו של אמל ג'מאל הוא תוספת חשובה לדיון בחברה הערבית–פלסטינית בישראל ולדיון בחברה האזרחית בכלל. זהו ספר חלוצי המציע מסגרת תאורטית רחבה, המבוססת על מחקר אמפירי מקיף, להבנת התפתחותה העכשווית של החברה האזרחית הערבית בישראל. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)130-133
عدد الصفحات4
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت1
رقم الإصدار20
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا