הזמן היהודי בתקופת השואה: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

תפיסת הזמן נעשתה עדשה מעניינת שדרכה אפשר לבחון את התנהגות הפרט והקהילה וכן תגובות על נסיבות היסטוריות משתנות. הספר עוסק בסוגיה הזאת. מירון מציין שאחד ההיבטים המרשימים ביותר בספרו של רוזן הוא "עבודת איסוף שיטתית של לוחות שנה עבריים מתקופת השואה - מארצות הכיבוש במערב אירופה ובמזרחה, מן הגטאות, מן המחנות ומן המסתור". מירון מציין גם שרוזן טוען באופן משכנע כי תפיסת הזמן מילאה מקום מרכזי ברציפותה של תחושת העצמיות והזהות של הפרט בתנאי רדיפה (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)209-214
عدد الصفحات6
دوريةיד ושם: קובץ מחקרים
مستوى الصوتמ"ח
رقم الإصدار1-2
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Rosen, Alan -- (Alan Charles) -- The Holocaust's Jewish calendars: keeping time sacred, making time holy
  • Jewish calendar
  • Time -- Religious aspects -- Judaism
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Time perception

قم بذكر هذا