הזמן היהודי בעת החדשה המוקדמת: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)124-127
عدد الصفحات4
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت118
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا