ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי

הדס סערוני, ברוך זיו, פינחס אלפרט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר מתמקד במגמת שינוי הטמפרטורה בישראל, באקלים הקיץ בישראל ובמגמות ההקצנה האקלימית. מגמת ההקצנה שמתוארת במאמר מצטרפת לשורה של הערכות וגילויים, המצביעים על הקצנה כללית באקלים העולם. העלייה בשכיחות הימים החמים ומישכם כמו גם העלייה בטמפרטורות המקסימום הקיצוניות, מצביעה על מגמת החמרה בתנאים הסביבתיים בקיץ בישראל.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)13-28
عدد الصفحات16
دوريةמטאורולוגיה בישראל
مستوى الصوت1-2
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا