ההשפעה של מיזוג מקורות מידע מרובים אנלוגיים לעומת דיגיטליים על תהליכי כתיבה דיגיטליים, איכות התוצרים ופלאגיאריזם

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

As information technologies advance, people integrate increasing amounts of information,
and face the transition from paper-based (analog) to digital reading and writing. This study
examines the effect of merging digital versus analog texts on the digital writing process, the
quality of the written outcomes, and the level of plagiarism in summaries written by students.
Forty students will participate in the within-subject experiment and write summaries based
on counterbalanced analog versus digital multiple information sources. The research tool
developed by the researchers is a text window (a logger), in which participants type and edit
the texts from multiple sources. The logger records the users' typing and editing of the text
for analysis of digital writing processes. We will analyze: (a) learning analytics of the
students' typing patterns; (b) raters 'evaluations of the outcomes' quality; (c) plagiarism
captured by the logger. The research has both theoretical and practical contributions. The
study contributes to the literature on digital literacy and specifically, information-thinking
skills and reproduction-thinking skills, insights into the impact of digital versus analog
reading from multiple sources on digital writing processes. Previous studies focused on the
quality of summarizing multiple digital sources and haven't analyzed the writing processes
nor experimentally compared digital and analog reading of the information sources. In
addition, the study will shed light on academic integrity and plagiarism in digital writing by
comparing the impact of reading multiple sources of both types (analog versus digital).
العنوان المترجم للمساهمةThe Impact of Integrating Digital Versus Analog Multiple Information Sources, on Digital Writing Processes, Quality of Outcomes and Plagiarism
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات195-196
عدد الصفحات2
حالة النشرنُشِر - 2019
الحدثהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, إسرائيل
المدة: ١٢ فبراير ٢٠١٩ → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2019/

!!Conference

!!Conferenceהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
الدولة/الإقليمإسرائيل
المدينةרעננה
المدة١٢/٠٢/١٩ → …
عنوان الإنترنت

IHP publications

  • !!ihp

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “ההשפעה של מיזוג מקורות מידע מרובים אנלוגיים לעומת דיגיטליים על תהליכי כתיבה דיגיטליים, איכות התוצרים ופלאגיאריזם'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا