הדרשה החסידית כדרמה: כמה הערות על הזיקה בין טקסט וביצועו

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفספר היובל למשה אידל
حالة النشراسْتُلِم/تحت الطبع - 2022

قم بذكر هذا