הדיור הציבורי - המחדל והמאבק: גליון מיוחד

Erez Tzfadia (محرر), אורלי בנימין-ויט (محرر)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

اللغة الأصليةالعبريّة
ناشرהמוסד לביטוח לאומי
عدد الصفحات276
حالة النشرنُشِر - 2014

سلسلة المنشورات

الاسمבטחון סוציאלי ; 94, 2014

قم بذكر هذا