הדו-קרב האחרון: ME TOO -קולנוע, היסטוריה, ו

יוסי ציגלר, Iris Shagrir

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمة'The Last Duel': The Film and Medieval History
اللغة الأصليةالعبريّة
دوريةZmanim: A Historical Quarterly
حالة النشراسْتُلِم/تحت الطبع - 2023

قم بذكر هذا