האמנם 'משחק המלכים'? תגובה למאמרו של רונן יצחק

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)292-301
دوريةעלי זית וחרב
مستوى الصوتח
حالة النشرنُشِر - 2008

قم بذكر هذا