האם תעריפי הביקורת ירדו והכנסתם של משרדי ראיית חשבון נפגעה בעקבות החובה לגילוי שעות ביקורת?

אלי אמיר, שי לוי, מנחם עבודי, אפרת שוסט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

אנו בודקים מה קרה לתעריפי הביקורת לשעה ותעריפי השירותים האחרים לשעה בישראל בשנים 2006-2018. בנוסף, אנו בודקים מה קרה למספר השעות הממוצע לביקורת ולשירותים אחרים של לקוח והאם קיים קשר בין תעריף הביקורת לשעה לבין מספר שעות הביקורת, ובין תעריף שירותים אחרים לשעה לבין מספר שעות השירותים האחרים. התוצאות מעידות על שחיקה משמעותית ומונוטונית בתעריפי הביקורת לשעה משנת 2006 לשנת 2018. תעריפי השירותים האחרים, לעומת זאת, לא השתנו באופן משמעותי. במקביל לירידה בתעריפי הביקורת, חלה עלייה משמעותית במספר שעות הביקורת ושעות השירותים האחרים בממוצע ללקוח, עקב הגידול במורכבות הדוחות הכספיים. עם זאת, סך ההכנסות מביקורת ירד על פני זמן, ואילו סך ההכנסות משירותים אחרים נשאר יציב. ממצאים אלה קונסיסטננטיים עם הטענה שהתחרות בין המשרדים לראיית חשבון השפיעה בעיקר על מחירי הביקורת ופחות על מחירי השירותים האחרים, אך אין כל עדות לכך שהגילוי על מספר השעות הוא שהביא לשחיקה בתעריפים. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةHave hourly audit fees declined over time and have audit revenues declined due to the disclosure or audit and non-audit hours?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)132-146
عدد الصفحات15
دوريةחידושים בניהול
مستوى الصوت11
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا