האם צריך להיזהר מעקרון ההיזהרות?

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

לעקרון ההיזהרות הרבה פרשנויות ואופני יישום. ביסודו הוא קורא לנקיטת צעדים מקדימים במטרה למנוע נזק לסביבה או לבריאות האדם במקרים של אי ודאות מדעית.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)58-59
عدد الصفحات2
دوريةאקולוגיה וסביבה
مستوى الصوت8
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا