האם עתידה של הדיסציפלינה ההיסטורית מאחוריה? [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)149-152
عدد الصفحات4
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت106
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp
  • Collective memory
  • History
  • Nationalism
  • היסטוריה
  • זיכרון קולקטיבי
  • לאומיות

قم بذكر هذا