האם עתידה של הדיסציפלינה ההיסטורית מאחוריה? [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)149-152
عدد الصفحات4
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت106
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا