האם מתחולל מפנה במשפט הסביבתי הבין-לאומי?: מגמות עדכניות בחיזוק מנגנוני האכיפה והיישום: [מתוך המדור: בקצרה]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

לאחרונה מתרחב המשפט הסביבתי הבינלאומי. יש לשאוף גם לטיפול בתביעות בינלאומיות לצד פעילות של מאסדרים פרטיים, בעידוד אסדרה סביבתית ופתיחת מערכות המשפט הבנלאומי לגורמים חיצוניים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)8-10
عدد الصفحات3
دوريةאקולוגיה וסביבה
مستوى الصوت9
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا