האם מזג האוויר בעולם משתגע?

ברוך זיו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

אלה הפנים המשתנות של האקלים בעולם. מזג האוויר - לטוב ולרע - הופך קיצוני יותר. אפשרות: במקומות החמים ממילא - חם עוד יותר. המקומות הקרים - מתקררים עוד. אך אולי גם מקומות קרים יתחממו - והקרחונים יפשירו וחופי מדינות ייעלמו מתחת לים? האם קיימות כיום תנודות אקלים דרמטיות יותר מבעבר? ואולי אנו מדמים ששינויים שהבחנו בהם בשנים האחרונות משקפים תפנית של ממש? דו"ח אמריקני חדש צופה שינויי אקלים קיצוניים כבר תוך 20 שנה. תיתכן הצפת ערים אירופיות בשל התמוססות קרחונים ובצורות קשות. תחזית לא נעימה: מדינות יילחמו זו בזו על משאבים מידלדלים. על מחקר שאם ממצאיו יתאמתו, יהיה פחות נעים לחיות בעולמנו, ועל מה שאומר ד”ר ברוך זיו על התחזיות הללו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-12
عدد الصفحات3
دوريةמגזין למנהלים
مستوى الصوت2
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا