האם מורים מוכנים לשינוי? מחשב לכל מורה, מחשב לכל תלמיד - תוצאות ראשונות של מחקר השוואתי

אינה בלאו, יהודה פלד

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

This study compares between (1) teachers working in "laptop per student"
(1:1 laptop) classrooms (2) "laptop per teacher" project, and (3) teaching
without technology. The influence of openness to change and attitudes
towards ICT implementation on technology use for communication and
searching information by 97 Israeli secondary teachers was investigated. The
results indicate that teachers' openness to change in their professional life and
their attitudes towards ICT predict 22.3% of the variance in online personal
and professional communication and 35% of the variance in information
searching for personal and pedagogical purposes. Openness to change, online
communication, and information searching were significantly higher among
teachers who volunteered to teach in the 1:1 classrooms compared to other
teachers. These results are consistent with the role of individual differences
explaining the distribution curve of implementing innovations in general
(Rogers, 2003) and implementing technology by teachers in particular (Peled,
Kali & Dori, 2011). Teachers in 1:1 classrooms showed augmented
awareness to the time invested in preparing digital learning materials,
compared to other teachers. This raises the importance of speeding the
development of teaching materials suited to local context by providers of
digital learning content. Compared to other participants, teachers having a
laptop reported higher levels of openness to professional changes, personal
and professional online communication, and information searching. These
findings emphasize the importance of providing teachers with personal
devises for learning and communication.
العنوان المترجم للمساهمةAre Teachers Open to Change?: Laptop per Teacher, Laptop per Student – Preliminary Results of a Comparative Study
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
العنوان الفرعي لمنشور المضيفכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات35-44
عدد الصفحات10
حالة النشرنُشِر - 2012
الحدثהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 2012 - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, إسرائيل
المدة: ١٥ فبراير ٢٠١٢ → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2012/

!!Conference

!!Conferenceהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
الدولة/الإقليمإسرائيل
المدينةרעננה
المدة١٥/٠٢/١٢ → …
عنوان الإنترنت

IHP publications

  • !!ihp

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “האם מורים מוכנים לשינוי? מחשב לכל מורה, מחשב לכל תלמיד - תוצאות ראשונות של מחקר השוואתי'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا