האם זכות השימוע יכולה לבסס זכות לביקורת שיפוטית? [מאמר תגובה]

יובל אילון, אלון הראל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

תגובה למאמר שהתפרסם ב"משפטים", 40 (1): 279-301, 2010
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)303-308
عدد الصفحات6
دوريةמשפטים
مستوى الصوت40
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp
  • Judicial review
  • ביקורת שיפוטית על חקיקה
  • שימוע (משפט)

قم بذكر هذا