האחריות הציבורית של הפיקוד הבכיר בצה"ל

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

לטענת המחבר, המטרה העיקרית של הצבא היא להגן על העם מפני אויביו. לשם כך אסור לארגון צבאי, בוודאי במזרח התיכון, בוודאי בישראל המהווה מוקד לעוינות ולאלימות, לשקוט על שמריו ועליו להיות נכון לפעולה בעת קריאה, עת הדרג המדיני יחליט כי עליו להגן, להגיב או לתקוף. כפיפותו של הרמטכ"ל ל'מפקד העליון' הפוליטי, קרי הממשלה, הינה מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה. עיקרון זה אינו מסתיים בכפיפות הפורמלית בלבד. כפיפות הרמטכ"ל לממשלה מחייבת גם כי הדרג הפוליטי יחצוץ בין הציבור לפיקוד הצבאי. המחבר טוען כי דיאלוג ישיר של הפיקוד הצבאי עם הציבור, באופן העוקף את הדרג הפוליטי, אינו מתיישב עם עיקרון הבקרה הפוליטית על הצבא, בפרט כאשר המטרה היא לגייס תמיכה ציבורית לעמדה השנויה במחלוקת פוליטית.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفאחריות ציבורית בישראל (קובץ)
المحررونרפי כהן-אלמגור, אורי ארבל-גנץ, אסא כשר
ناشرהוצאת הקיבוץ המאוחד - המרכז לאתיקה בירושלים
الصفحات339-355
عدد الصفحات17
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp
  • Civil-military relations
  • Command of troops
  • Israel -- Politics and government
  • Responsibility
  • אחריות
  • ישראל -- ממשלה
  • פיקוד צבאי
  • צבא ומדינה

قم بذكر هذا