האזרחים הערבים בישראל: מגמות עדכניות על פי סקרי דעת קהל האחרונים

איתמר רדאי, מאיר אלרן, יוסף מקלדה, מיה קורנברג

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

סקרי דעת הקהל החדשים שנערכו על ידי מכון סטאטנט בקרב האזרחים הערבים בישראל מתווספים למחקר הקיים, ושופכים אור על מגמות מעניינות בגישות הרווחות בציבור הערבי בישראל. ברמה האישית מצביעות תוצאות הסקרים על הזהויות המורכבות של הערבים בישראל הכוללות דת, השתייכות עדתית, זהות ישראלית וזהות פלסטינית. הסקרים מצביעים גם על כך שאזרחים ערבים חשים מופלים לרעה מבחינה חברתית ומצד הממסד. יתר על כן, ההשתייכות הדתית־עדתית קשורה לעמדות כלפי המדינה, לזהות האישית, לדעות על אפליה ואף לדפוסי הצבעה בבחירות. על קובעי המדיניות בישראל לתת את הדעת על ממצאים אלה בבואם לדון ביחסי יהודים וערבים במדינה, ובהשלכותיהם על ביטחון המדינה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)93-108
عدد الصفحات16
دوريةעדכן אסטרטגי
مستوى الصوت18
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا