האופציות פתוחות

מנחם עבודי, אפרת שוסט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

שנאת סיכון, הערך הנתפס והערך הכלכלי של תגמול הוני לעובדים - האם אופציות הן כלי תגמול יעיל? ממצאים עיקריים של מחקר בקרב כ-150 עובדים שקיבלו תגמול הוני. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)94-98
عدد الصفحات5
دوريةרואה החשבון
مستوى الصوت29
حالة النشرنُشِر - 2012
منشور خارجيًانعم

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا