דרך חדשה למימוש הזכות לדעת: הגברת מעורבות תלמידים והורים בנעשה במוסדות חינוך באמצעות מערכת מקוונת לניהול פדגוגי משו"ב

אינה בלאו, מירה המאירי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בשנים האחרונות גובר במוסדות חינוך רבים תהליך הטמעה של מערכות ממוחשבות לניהול פדגוגי אפקטיווי מבוסס-נתונים. כלי טכנולוגי לניהול פדגוגי מהווה מרכיב חובה בתוכנית הלאומית לתקשוב הנכנסת בהדרגה החל משנת הלימודים תשע"א לבתי הספר. המחקר המתואר במאמר זה בחן ניהול פדגוגי ואינטראקציות בין מורים, תלמידים והורים במערכת מקוונת משו"ב (מיידיות, שקיפות ובקרה) הפועלת זו השנה השישית, ובשנת תשע"א השתמשו בה כ-450 בתי ספר. בפרק המובא תחילה מתייחסות המחברות לגישות רלוונטיות להטמעת שינויים בכלל ושינויים טכנולוגיים בפרט במוסדות חינוך. לאחר מכך הן מתארות מערכת מקוונת לניהול פדגוגי משו"ב שנבדקה במחקר הנוכחי. לבסוף הן דנות במעורבות הורית מסורתית לעומת מעורבות הורית מתוקשבת במערכת החינוך. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)157-168
عدد الصفحات12
دوريةגדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים
مستوى الصوت13
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا