דקארט, 'עקרונות הפילוסופיה'; לייבניץ, 'הערות ביקורתיות', תרגמו שרה ירצקי ושלמה קרניאל, ערך מרסלו דסקל ("טקסטים פילוסופיים" 1, בעריכת מרסלו דסקל), תל אביב, מפעלים אוניברסיטאים, 1985 (1979)

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)219-220
عدد الصفحات2
دوريةIyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly / עיון: רבעון פילוסופי
مستوى الصوتל"ד
رقم الإصدارג/ד
حالة النشرنُشِر - 1985

قم بذكر هذا